brezplačno gostovanje forumov
brezplacno gostovanje forumov - mojforum.si Dodaj med priljubljene  |  Povej naprej  |  Oglaševanje
Iskanje po forumih:   
brezplačno gostovanje forumov
brezplačno gostovanje forumov
brezplačno gostovanje forumov

 MojForum.si  »  Pogoji uporabe

brezplačno gostovanje forumov

Pogoji uporabe

HITROST.COM d.o.o. (v nadaljnjem besedilu "ponudnik") upravlja spletno mesto www.mojforum.si in je svojim uporabnikom dolžan priskrbeti razumljiva pravila o uporabi našega spletnega servisa.

Uporabniki ponudnikovih stroritev se morajo strinjati s spodaj navedenimi pogoji. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb spodaj navedenih pogojev, brez predhodnega obvestila. Spremembe o pogojih uporabe si boste vedno lahko prebrali na naših straneh, uporabnikov ne bomo o tem posebej obveščali.

Občasno posodobimo člene o pogojih uporab in ko to storimo, tudi ustrezno spremenimo datum zadnje spremembe. Datum je prikazan na koncu pogojev uporabe. V primeru, da nadaljujete z uporabo naših storitev, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate s spremembami.

Zlorabe strežnika

Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo vendar ne omejeno na:

 • prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežnika,
 • prekomerno pošiljanje elektronske pošte,
 • pošiljanje elektronske pošte na naključne naslove (spam),
 • kršenje avtorskih pravic.

Vsebina na forumu

Ponudnik ima pravico pregledovanja uporabnikove celotne vsebine na forumu.

Uporabnik v celoti razume in se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na forumu.

Uporabnik v celoti razume in se strinja, da na forum ne bo prenesel vsebine ali povezav na:

 • vsebino, ki je nelegalna, nasilna, obrekljiva, opolzka ali kakorkoli sporna,
 • vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne racunalniške programe, warez, itd.,
 • vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam, zašcitenim znamkam, patentom, avtorskim pravicam ali drugo intelektualno lastnino.

Uporabnik v celoti razume in se strinja, da od ponudnika v nobenem primeru na bo zahteval izročitev baze ali katerokoli druge datoteke prenešene na strežnik.

Lastna domena

Uporabnik v celoti razume in se strinja, da če registrira domeno s končnico .com, .net, .org, .info ali .biz pri ponudniku, mu ponudnik na željo usmeri domeno na forum, ki je postavljen na strani www.mojforum.si.

Odškodnine in nadomestila

Uporabnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.

Uporabnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih storitev.

Odgovornosti in dolžnosti ponudnika

Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za varnost podatkov.

Ponudnik ne odgovarjamo za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na/iz strežnika.

Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.

Ponudnik ne odgovarja za posredno ali nepostredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.

Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:

 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada strežnika/strežnikov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
 • škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.

Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve:

 • ustrezale uporabnikovim zahtevam in potrebam,
 • neprestano delovale 24/7 (24 ur na dan, 7 dni na teden).

Ponudnik storitev ne bo odgovoren za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel.

Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe.

Trajanje storitev in prekinitev

Uporabnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik lahko ukine svoje storitve v celoti oziroma delno z ali brez razlogom, kadarkoli, s takojšnjo veljavo in brez predhodnega obvestila. Prav tako lahko uporabnik kadarkoli preneha uporabljati storitve na strani MojForum.si.

Uporabnik v celoti razume in se strinja, da se njegov forum odstrani, če v roku 90 dneh ni novega prispevka. Na novo odprti forum se po 7 dneh odstrani, če se ne prijavite v sistem kot administrator.

Uporabnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah teh "pogojev uporabe", n.pr. takojšnja omejitev oziroma (začasno) zaprtje ali odstranitev foruma brez predhodnega opozorila. Uporabnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov forum ter nas v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov forum takoj obvestil, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.

Oglaševanje

Naročila za zakup oglasnega prostora na spletni strani in forumih MojForum.si se sprejemajo v pisni ali elektronski obliki (naročilnica ali pogodba), pri čemer je treba navesti ključne podatke o naročniku, akciji in morebitni produkciji oglasnih pasic. Če naročilo zajema produkcijo oglasnih pasic, mora biti navedeno število in specifikacije pasic. Naročilo akcije mora biti izvedeno najkasneje 3 dni pred pričetkom akcije. Ponudnik je dolžan potrditi naročilo po prejemu le-tega. Ta potrditev zavezuje obe pogodbeni strani.

V primeru, da se naročnik in ponudnik sporazumno odločita za kompenzacijo, se popust ne upošteva. Kompenzirati je možno le oglaševanje po modelu "Cena na ogled".

Uporabnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporočila; v primeru kršenja Zakona Republike Slovenije o oglaševanju, Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št.21/95) ali podobnega spora, naročnik neposredno odgovarja tretji osebi.

Oglasne pasice morajo ustrezati standardom, ki jih predpisuje ponudnik.

Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik zavrne prikazovanje oglasa, v kolikor je to v nasprotju z njegovim poslovnim interesom ali moralno-etičnimi načeli.

Reklamacije se upoštevajo, če so razlogi natančno opisani oziroma dokazani in pisno dostavljeni v roku 8 dni pred koncem akcije, tako da jih lahko ponudnik natančno preuči. Naknadne reklamacije se ne upoštevajo.

Splošni pogoji poslovanja obvezujejo obe pogodbeni strani. Vse nesporazume bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče pa pred pristojnim sodiščem.

Datum zadnje spremembe: 22. december 2007

brezplačno gostovanje forumov
brezplačno gostovanje forumov
Začetna stran  |  Odprite brezplačni forum  |  Seznam forumov  |  Pomoč  |  Novice  |  Sporočilo za medije  |  Oglaševanje  |  Kontakt
© 2005-2024 Hitrost.com  |  Pogoji uporabe  |  Zasebnost in varnost